Zigbee Water Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำรั่ว

฿700.00

Zigbee Water Sensor เป็นเซ็นเซอร์จับน้ำรั่วที่สามารถนำไปติดในจุดที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อมีน้ำรั่วเกิดขึ้น เช่น ใต้ซิงค์ และสามารถใช้เป็นตัวสั่งงาน (trigget) ให้อุปกรณ์อื่นทำงานได้

  • สามารถแจ้งเตือนเข้าแอพเมื่อเจอน้ำรั่ว
  • สร้าง Scene สั่งอุปกรณ์อื่นให้ทำงานได้
  • ติดตั้งง่าย เพียงแค่เอาไปวางที่อาจจะมีน้ำรั่วและขัง
SKU: STN001-1 Category: